Wie is Rypke Zeilmaker?

Rypke Zeilmaker (1975) is vrij natuur/wetenschapsjournalist, en fotograaf van de menselijke natuur. Hij publiceerde reportages voor onder andere NRC Handelsblad, Het Parool, Elsevier Weekblad (EW) en De Standaard in Vlaanderen. Hij daagt u in woord en beeld uit op een andere manier te kijken naar het leven op onze planeet dan u mogelijk gewend bent, waaronder dagelijks via zijn website Interessante Tijden, het studiecentrum voor Natuurlijke Historie. Rypke is daarnaast wekelijks te zien bij mediabedrijf BLCKBX, en zijn publicaties voor De Andere Krant.

Na het VWO in Harlingen vertrok Rypke naar Wageningen voor een studie Bos & Natuurbeheer, om vervolgens in Amsterdam bij Het Parool te beginnen als wetenschapsjournalist. Andere (co-)publicaties van zijn hand zijn ondermeer bijdragen over natuurbescherming in ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’, verschenen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam (2017), het onderzoeksjournalistieke E-book ‘Sjoemelnatuur‘ (2015) verschenen voor Stichting MW&B over wetenschappelijke manipulatie van data over natuur voor politieke doelen.

Het ‘zware’ wetenschapsjournalistieke onderzoekswerk balanceert Zeilmaker met zijn creatieve beeldende kant in (muziek en) fotografie van de menselijke natuur en natuurlijke historie. Daarmee verbeeldt hij de menselijke kant van de natuur, en de natuurlijke kant van mensen, die bij hem onderdeel van het landschap zijn, als diersoorten in hun habitat, dat zij met andere organismen delen.

De scheidslijn tussen ‘cultuur’ en ‘natuur’ blijkt vaak een fictie te zijn. Vandaar dat de term ‘natuurlijke historie’, het verhaal van de natuur beter haar werking beschrijft dan de term ‘ecologie’. In ‘Liever dood dan Slaaf’ laat het Friese landschap van Wieringen tot Denemarken bij uitstek zien dat cultuur en natuur in elkaar overvloeien, ook in de vorming van de onverzettelijke karakters van ‘De Friezen’ met hun op Europees niveau unieke vrijheidstraditie.